2013

 

.

Organizatori

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za odgoj i obrazovanje

Suorganizator

Grad Buzet

Priređivač

Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“, Buzet

Članovi državnog povjerenstva 21. saziva MGA “Juri Žakan”, Roč

Mirjana Blažević, Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“, Buzet, predsjednica
Ivana Jurjević Jovanović, Agencija za odgoj i obrazovanje, tajnica
Linda Grubišić Belina, Agencija za odgoj i obrazovanje, Rijeka
Elena Grah Ciliga, prof., Upravni odjel za samoupravu,upravu i društvene djelatnosti Grada Buzeta
Ana Pernić, Grad Buzet, Buzet
Iva Đorđević, Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“, Buzet
Dario Kukuljan, Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“, Buzet

RADNI TIM:

Koordinatorica MGA

Iva Đorđević

Zamjenica koordinatorice MGA

Ana Pernić

Voditelji radionica MGA

Antonija Flego, novinarska radionica
Maja Stanković, literarna radionica
Zlata Tomljenović,radionica keramike

Živa Kutnjak, grafička radionica
Hari Vidović, radionica freskoslikarstva
Žarko Berić, povijesna radionica

Gosti predavači MGA

akademik Josip Bratulić
profesor Frane Paro

Himna MGA

Toni Pernić – autor glazbe
Daniel Načinović – autor texta

Web i multimedijalni MGA

Nika Rukavina – koordinatorica tima
Irin Stošić – video, fotografija
Lara Buljan – press clip

Vizualni identitet 21. MGA

Bojan Đorđević – promo materijali

Dnevni i noćni dežurni

Slađana Katarinčić
Darko Černeha

Voditelj zabavnog programa

Alan Poropat

Tehnička podrška

Dejan Hren
Robert Benčić

Volonteri MGA:

Tina Podreka – Srednja škola Buzet
Patricija Šorgo – Srednja škola Buzet
Matea Posedel – Srednja škola Buzet