o nama/impressum

 

.

 IMPRESSUM 2023.

 

Organizatori

Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
Agencija za odgoj i obrazovanje

Suorganizator

Grad Buzet

Priređivač

Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“, Buzet

Članovi državnog povjerenstva 30. saziva MGA “Juri Žakan”, Roč

1. Ivana Jurjević Jovanović, mag. prim. educ., Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka, Rijeka – predsjednica Državnog povjerenstva

2. Jadranka Bartolić Muzica, prof., Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“ Buzet

3. Barbara Beronja, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka, Rijeka

4. Elena Grah Ciliga, prof.; Grad Buzet

5. Maristela Rabak Tomašić, prof., Srednja škola Mate Balote, Poreč

 

RADNI TIM:

Koordinatorica MGA

Maristela Rabak Tomašić

Zamjenica koordinatorice MGA

Mateja Činko

Voditelji radionica MGA

Žarko Berić, povijesna radionica

Zlata Tomljenović, radionica keramike

Maja Stanković, literarno – scenska radionica

Živa Kutnjak, grafička radionica

Elena Vitasović, dizajnerska radionica

Stanka Svetličić, novinarska radionica

Zlata Medak, radionica Hrvatskog foto saveza (za srednjoškolce)

Suradnici MGA

akademik Josip Bratulić
profesor Frane Paro

Pučko učilište Buzet

Katedra čakavskog sabora Roč

Himna MGA

Toni Pernić – autor glazbe
Daniel Načinović – autor teksta

Web i multimedijalni MGA

Stanka Svetličić – koordinatorica tima

Filip Bosnar, voditelj
učenika srednje škole – video, fotografija

Vizualni identitet 30. MGA

Bojan Đorđević 

Dnevni i noćni dežurni

Darko Černeha

Sunčica Klarić

Tehnička podrška

Mateja Činko 

Nikola Lovrinić

Volonteri MGA:

učenici srednjih škola

 

Subpages