smještaj mentora

 

Profesori, mentori i pratitelji učenika smješteni su u privatnom smještaju kojega osiguravaju organizatori MGA.