o nama/impressum

 

.

NOVI IMPRESSUM

 

Organizatori

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Agencija za odgoj i obrazovanje

Suorganizator

Grad Buzet

Priređivač

Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“, Buzet

Članovi državnog povjerenstva 25. saziva MGA “Juri Žakan”, Roč

Jadranka Bartolić Muzica„Vazmoslav Gržalja“, Buzet, predsjednica
Ivana Jurjević Jovanović, Agencija za odgoj i obrazovanje, tajnica
Ana Pernić, Grad Buzet, Buzet
Maristela Rabak Tomašić, Osnovna škola „Vazmoslav Gržalja“, Buzet

RADNI TIM:

Koordinatorica MGA

Maristela Rabak Tomašić

Zamjenica koordinatorice MGA

Sanja Pincan

Voditelji radionica MGA

Daria Škrinjar, novinarska radionica
Maja Stanković, literarno – scenska radionica
Zlata Tomljenović,radionica keramike

Snježana Lovrinić, likovna radionica crtanja na svili
Hari Vidović, radionica freskoslikarstva
Žarko Berić, povijesna radionica

Gosti predavači MGA

akademik Milan Mihaljević
profesor Frane Paro

akademkinja Anica Nazor

Himna MGA

Toni Pernić – autor glazbe
Daniel Načinović – autor texta

Web i multimedijalni MGA

Mateja Činko – koordinatorica tima
Ernest Nežić, Mateja Činko, Irin Stošić – video, fotografija

Vizualni identitet 25. MGA

Bojan Đorđević – promo materijali

Dnevni i noćni dežurni

Tea Kolarić
Darko Černeha

Voditelj zabavnog programa

Alan Poropat

Karla Havić

Anja Nežić

Tehnička podrška

Bojan Đorđević

Volonteri MGA:

Srednja škola Buzet

Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Pazin

Pazinski kolegij – Klasična gimnazija

 

 

Subpages