MGA


.

ZAŠTO MALA GLAGOLJSKA AKADEMIJA U ROČU ?

Zato jer su:

- Roč i Hum u prošlosti bila središta žive glagoljaške djelatnosti

- jer je u Roču sačuvan ROČKI GLAGOLJSKI ABECEDARIJ (crkva sv. Antuna, oko  1200.)

- jer je u Humu sačuvan HUMSKI GRAFIT (XII. st.) iz formativnog razdoblja hrv. glagoljice

- jer u Roču i Humu nalazimo brojne glagoljske zapise – grafite uparene u zidove te natpise uklesane u kamen,

- jer iz Roča potječu važne glagoljske rukopisne knjige: ROČKI MISAL, KOPENHANGENSKI MISAL i drugi misali brevijari,    kodeksi…

- jer je BREVIJAR VIDA OMIŠLJANINA (1396.) pisan za ročke crkve sv. Bartola i sv. Antuna

- jer su MISAL KNEZA NOVAKA kupili 1405. godine mještani Nugle (kod Roča)

- jer je u Roču živio i radio ŠIMUN GREBLO, pisac, pisar, prevoditelj, priređivač tekstova, poznavatelj glagoljskog,poljskog, ćiriličkog i latiničkog pisma, a ostala su sačuvana njegova djela: KVADRIGA DUHOVNIM ZAKONOM, TLMAČENJE MUKI i KVAZREZIMAL

- jer je u Roču redigirana prva hrvatska (i južnoslavenska) tiskana knjiga MISAL iz 1483.  o čemu svjedoči ushit ŽAKNA JURJA iz Roča 1482. ,,Vita, vita! Štampa naša gori gre!“

- jer iz Huma potječu dva sačuvana BREVIJARA iz XV. st. (danas u Zagrebu)

- jer je u Humu djelovao notar Andrej Matković o čemu svjedoči njegov NOTARSKI PROTOKOL (kraj XVI.st.)

- jer je iz Buzeta (a Roč je u sastavu Grada Buzeta) rodom STIPAN KONZUL ISTRANIN, protestantski djelatnik, prevoditelj i redaktor NOVOGA TESTAMENTA i drugih protestantskih knjiga

… i konačno …

- jer je između Roča i Huma podignuta čuvena ALEJA GLAGOLJAŠA (Želimir Janeš /Josip Bratulić) kao osebujan spomen – kompleks posvećen glagoljici i glagoljašima, koji označava razvojni put i povijesnu ukorijenjenost glagoljice među Hrvatima, posebice u Istri

- jer je u Roču 1972. godine započeo s radom (i do danas djeluje unutar KATEDRE ČAKAVSKOG SABORA ROČ) ROČKI GLAGOLJSKI BIJANALE – znanstveni skup o glagoljici

- jer je u Roču obnovljena školska zgrada kao sjedište MALE GLAGOLJSKE AKADEMIJE ,,JURI ŽAKAN“  u kojoj je moguć boravak i rad veće grupe (40 – 60 polaznika) nadarene djece s ciljem učenja glagoljice i proučavanja glagoljske kulutre i baštine

- jer je Mala glagoljska akademija ,,Juri Žakan Roč“ u posljednjih dvadeset godina (1993. – 2013.) uspješno organizirala i realizirala program za preko 800 djece iz svih krajeva  Hrvatske

- jer je Akademija dobro surađivala s brojnim ustanovama i udrugama kojima je glagoljica i glagoljaška kultura osnovana ili značajna tema proučavanja i kulturnoga djelovanja od Straroslavenskog instituta, Matice hrvatske, Filozofskog fakulteta…do Čakavskog sabora – Katedre Roč , ne zanemarujući dakako kompetentne institucije u prosvjeti od Ministarstva prosvjete i športa do stručnjaka iz Prosvjetno – pedagoške službe i drugih nadležnih ustanova

- jer su rad Akademije uvijek podržavali te savjetima i osobnim sudjelovanjem obogaćivali i tako doprinosili njenom razvoju istaknuti hrvatski intelektualci: dr.Josip Bratulić (predsjednik Programskog vijeća i stalni suradnik-predavač), dr. Branko Fučić (gost – predavač), dr.Anica Nazor, ak. kipar i grafičar Frane Paro, ak. kipar Zdravko Brkić i drugi što dokazuje dosadašnju visoku razinu realizirani  programa, a isto tako i daljnja nastojanja za što kvalitetnijim i uspješnijim budućim radom